ADIUWANTY

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

4Improve

Skład: mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych
Wielkość opakowań: 100 ml, 250 ml, 1l, 5l

OPIS ZALETY STOSOWANIA
4Improve to wielofunkcyjny adiuwant, środek zwilżający, w formie koncentratu, kompatybilny z roztworami roboczymi produktów biobójczych jak również środków ochrony roślin, nawozów dolistnych.
 • obniża napięcie powierzchniowe stosowanych cieczy roboczych, dzięki czemu zwiększa przyczepność i dokładność pokrycia opryskiwanej powierzchni, przyspiesza wnikanie środka do tkanki rośliny.
 • zapobiega zmywaniu cieczy przez deszcz, znoszenie przez wiatr i ograniczenie strat podczas niekorzystnych warunków pogodowych w przypadku stosowania na zewnątrz.
 • posiada właściwości antytranspiracyjne – ogranicza parowanie cieczy z opryskanych powierzchni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki temu przedłuża i wzmacnia skuteczność działania danego środka.
 • rekomendowany jest do stosowania w zabiegach agrarnych na dużych powierzchniach uprawnych oraz w produkcji zamkniętej, tj. szklarnie, tunele foliowe, pieczarkarnie, itp.
 • 4Improve polecany jest również jako preparat wspomagający proces zamgławiania na zimno

Adiuwant olejowy 94 EC

Skład: olej mineralny ( destylat ropy naftowej obrabiany wodorem ) – 94%
Wielkość opakowań: 100 ml, 250 ml, 1l, 5l

OPIS ZALETY STOSOWANIA
Adiuwant olejowy 94EC to wspomagający środek w formie płynu, polepszający właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów stosowanych dolistnie. Zalecany jest do stosowania w zabiegach agrarnych na dużych powierzchniach uprawowych.
 • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej stosowanych agrochemikaliów
 • zmniejszenie zmywania stosowanego środka przez opady deszczu i silną rosę
 • poprawę równomierności pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwanych liści roślin
 • zwiększenie efektywności działania agrochemikaliów, co pozwala na obniżenie zalecanych dawek stosowania

Adiuwant silikonowy

Skład: związek z grupy kopolimerów silikono-polieterowych
Wielkość opakowań: 100 ml, 250 ml, 1l, 5l

OPIS ZALETY STOSOWANIA
Adiuwant silikonowy należy do kolejnej generacji tego typu produktów które charakteryzują się znaczenie lepszą wydajnością w porównaniu do swoich odpowiedników z innych grup chemicznych. Polimerowy charakter preparatu oraz jego budowa chemiczna pozwala na zdecydowane obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy roboczej już przy bardzo niewielkim dodatku do mieszaniny zbiornikowej. Do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozy, herbicydy, insektycydy, fungicydy oraz regulatory wzrostu)
 • powoduje lepsze pokrycie opryskanych powierzchni, kilkukrotnie większe w porównaniu do konwencjonalnych adiuwantów, a dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami, itp.,
 • poprawia działanie preparatów doglebowych, powodując lepsze rozprowadzenie cieczy roboczej środków ochrony roślin i nawozów