Private Label

Kluczowym aspektem działalności Private Lab jest zapewnianie kompleksowej obsługi produkcyjnej dla swoich Klientów. To co odróżnia nas od innych dostawców usług produkcyjnych to możliwość obsłużenia całego procesu powstawania nowego produktu dla naszych Partnerów – od pomysłu do realizacji. Takie podejście umożliwia szybkie oraz skuteczne wprowadzenie do oferty nowych produktów przy niskim zaangażowaniu zasobów własnych Klienta (zarówno osobowych jak i pieniężnych).

Nasza oferta dla Private Label skupia się głównie na szeroko pojętych produktach chemicznych z zakresu agrochemii, preparatów biobójczych czy też chemii gospodarczej. Posiadamy doświadczenie w dostarczaniu zarówno produktów skierowanych dla użytkownika końcowego (produkt gotowy „na półkę”), jak i półproduktów do wytwarzania bardziej złożonych preparatów.

Dodatkową zaletą współpracy z Private Lab jest nasza bliska kooperacja z KJJ Consulting Group (kjjgroup.pl), która daje nam możliwości zapewniania naszym Partnerom pełnego wsparcia regulacyjnego wymaganego przy wprowadzaniu do obrotu produktów chemicznych (m.in. pozyskiwanie zezwoleń, odpowiednie oznaczenia CLP, certyfikacja).

Flagowe produkty oferowane przez Private Lab zarówno pod marką własną jak i pod markami naszych Partnerów można zobaczyć tu Nasze Produkty. Na życzenie Klienta możemy przygotować każdy z produktów w wybranej szacie graficznej co pozwala na łatwe rozbudowanie portfolio bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Dysponujemy również możliwością opracowania nowych produktów od podstaw – zgodnie z pomysłem Klienta.